Disclaimer

Intellectueel Eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van We Love Deco B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen afkomstig van deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij We Love Deco B.V.